logotyp_projektu

Cel Operacji:

Celem projektu jest wyprodukowanie i pozyskanie mleka o jeszcze wyższej jakości niż dotychczasowa – biodynamicznego mleka siennego A2. Aby to osiągnąć konieczne jest zarówno przeprowadzenie badań w zakresie produkcji najlepszej paszy dla krów, jak również badań genetycznych stada krów mlecznych w Juchowie oraz prowadzenia dalszej pracy hodowlanej ukierunkowanej na hodowlę długowiecznych krów, które dodatkowo w swoim genotypie będą miały homozygotyczny gen A2A2. Z analizy dostępnych danych wynika, że biodynamiczne mleko sienne A2 nie jest produkowane na rynku europejskim. Znalezione zostały tylko produkty z mleka ekologicznego A2, więc biodynamiczne mleko sienne A2 będzie spełniało wymogi innowacji produktowej. Badaniem obejęte zostaną krowy rasy PHF.

Tekst do opisu filmu:

Opis Operacji:

Polimorfizm β-kazeiny warunkuje seria kodominujących alleli: A1A1, A1A2 i A2A2. Aminokwas A1 beta-kazeiny uwalnia peptyd opioidowy beta-kazomorfinę-7 w momencie trawienia enzymatycznego. Należy podkreślić, że peptyd ten wskazywany jest jako potencjalny czynnik ryzyka dla występowania takich chorób jak arterioskleroza, cukrzyca insulino-zależna, syndrom nagłej śmierci noworodków, czy chorób neurologicznych. Najnowsze dane wskazują, że frekwencja genu A1 w porównaniu z A2 jest znacznie wyższa. Dlatego też powinna być prowadzona ukierunkowana praca hodowlana na zwiększenie częstotliwości występowania homozygot A2A2 w aktywnej populacji bydła mlecznego.
Właściwośc i przeciwutleniające mleka wynikają z obecności enzymów antyoksydacyjnych, m.in.: dysmutazy nadtlenkowej, peroksydazy glutationowej selenozależnej, reduktazy glutationowej, oraz laktoferyny, kazeiny, C18:2 cis-9 trans-11, oraz kwasów tłuszczowych z rodziny ω-3. Głównym źródłem α-retinolu, α-tokoferolu oraz β-karotenu w tłuszczu mlekowym jest pasza, dlatego też ukierunkowane żywienie powoduje zwiększenie poziomu antyoksydantów egzogennych. Mleko produkowane w Juchowie jest w jakości ekologicznej, biodynamicznej i jako efekt realizowanego projektu będzie certyfikowane także jako gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS), czyli mleko sienne. Istotnym wyróżnikiem „mleka siennego” jest jego bardzo wysoka jakość. Wskazuje się przy tym na bezpośredni związek między nadmiarem wolnych rodników, a obniżeniem odporności zwierząt i ich podatnością na choroby. Mając na uwadze powyższe, zwiększenie poziomu antyoksydantów jest korzystne z punktu widzenia dobrostanu zwierząt i kształtowania się jakości potencjału antyoksydacyjnego mleka. Mleko sienne A2 jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali krajowej.

Galeria:

Informacje o projekcie:

Skład Grupy Operacyjnej:

1. Fundacja im. Stanisława Karłowskiego,
2. Spółka Rolnicza Juchowo,
3. Vivende sp. z o.o,
4. Stowarzyszenie Demeter-Polska,
5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
6. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
7. Arkadiusz Robert Malarski

Budżet Operacji:

Budżet całkowity: 2 502 309,92 zł
Kwota pomocy: 1 614 058,00 zł